Mokyklos taryba

Mokytojų atstovai:

Elvyra Vadoklienė –pirmininkė,

Ieva Miškinienė – sekretorė,

Eglė Kasteckaitė.

Tėvų atstovai:

Inga Pakalniškytė,

Aistė Valiaugaitė-Matukienė,

Ieva Žilionienė.

Mokinių atstovai:

Guoda Biliūtė,

Gustė Latvytė

Julija Sotirovič.