Viešieji pirkimai

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 2019 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ mažos vertės pirkimų aprašas

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ metinis pirkimų planas 2019 metams

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ metinis pirkimų planas 2018 metams

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ metinis pirkimų planas 2017 metams

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ metinis pirkimų planas 2016 metams