Atostogos

VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS „LIEPAITĖS“

2019–2020 M. M. MOKINIŲ ATOSTOGŲ LAIKAS

Mokslo metų pradžia 2019 m. rugsėjo 1 dieną, pabaiga 2020 m. birželio 12 dieną.

Ugdymas organizuojamas pusmečiais.

Pirmasis pusmetis Antrasis pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
2019-09-01 2019-12-31 2020-01-01 2020-06-12

 

ATOSTOGOS Pradžia Pabaiga
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17